Skip to main content

Sosyal Uygunluk Politikası

Doküman No PO5
Yayın Tarihi 20.06.2022
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sınıfı Hizmete Özel

 

• Yasal zorunlu eğitim yaşından küçük işçi istihdam edilmeyeceğini ve tüm iş ortaklarımızın da geçerli yasal zorunluluklara uymalarını sağlayacağını,
• Sözleşme ile bağlanmış, borca dayalı, kaçak, hükümlü zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı, fazla mesai uygulamasında gönüllülük esasına uymayı,
• İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan yükümlülükleri ve uluslararası standartlara uymayı, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbirleri almayı ve tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi ve bu konuda çalışanlarımıza sürekli eğitim vermeyi,
• Çalışanları ırk, renk, dil, din, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik, cinsel tercih veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi,
• Tüm çalışanlara saygılı ve onurlu biçimde davranmayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da kötü muameleye izin vermemeyi,
• Çalışma saatlerini; yürürlükteki kanun ve yükümlülükler esas alınarak belirlemeyi, fazla mesai çalışma sürelerini yasal süreler ve müşteri standartlarına uygun olmasını sağlamayı,
• Etik iş davranışı kurallarına uyarak, hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık ve rüşvete müsamaha göstermemeyi,
• İnsan haklarına saygılı, çevreye ve çalışma koşullarına dair sürekli iyileşme ve yasalara uygunluk ile sürekli gelişimi,
• Uluslararası standartlara ulaşmak için sosyal ve çevresel boyutlarda çalışanlarımızı eğitmeyi, politikalarımızı kıyaslamalar ve incelemeler yaparak iyileştirmeyi, iş görenin moralini ve verimliliğini arttırmayı, ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetini sağlamayı, toplumdaki saygınlığımızı arttırmayı, insan olarak çalışanlara değer vermeyi, sistemimizi uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.