Skip to main content

Enerji Yönetim Politikası

Doküman No PO1
Yayın Tarihi 12.12.2022
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sınıfı Hizmete Özel
ÖZELTEKSTİL, tüm faaliyetlerinde insana ve çevreye verdiği değeri esas almakta ve müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini kaliteli ürün ve hizmet anlayışı ile yanıtlamayı amaçlamaktadır.

Faaliyetlerimizin ana eksenine oturttuğumuz sürdürülebilir büyümenin sürdürülebilir enerji ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğunun bilincinde bir kurum olarak,

Doğal kaynakları korumayı ve enerji tasarrufu gerçekleştirmeyi, atıkları azaltmayı, geri dönüşüm yolu ile bertaraf edilmesi sonucunda kirliliğin önlenmesini sağlamayı ve geri kazanımı arttırmayı,

Ürünün Planlama & Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almayı,

İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirerek uygulamayı,

Enerji verimliliği sağlayan ürünleri hizmetleri ve teknolojileri satın almayı performansı yüksek tasarımları desteklemeyi,

Ürün faaliyetlerimizi Enerji Yönetim Sistemini uygulayarak gerçekleştirmeyi,

Enerji ile ilgili yürürlükte ki yasal ve diğer şartlara uymayı,

Enerji riskiyle ilişkili tehditlerin belirlenip işe etkisinde yaratacağı zararı tanımlamayı,

Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı,

Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı,

Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak bilinç ve duyarlılığı artırmayı

Beyan ve Taahhüt ederiz