Skip to main content

Çevre Yönetim Sistem Politikası

Doküman No PO3
Yayın Tarihi 20.06.2022
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sınıfı Hizmete Özel
• Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak,
• Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
• Çalışanlara ve tüm paydaşlarımıza, çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,
• Çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak
• İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak
• Üretim faaliyetlerinde enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,
• Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı daha iyi bir çevre ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek,
• Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak
• İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmak,
• Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yaparak daha iyi bir çevre oluşturmayı Şirketimiz Çevre Politikası olarak belirlemiştir.