Skip to main content

İş Etiği Politikası

Doküman No PO4
Yayın Tarihi 20.06.2022
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sınıfı Hizmete Özel

 

Özel Tekstil olarak iş etiği politikamız dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışması, adil çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi, hediye kabul etme ve verme ile ilgili başlıklar altında aşağıdaki gibi toplanmaktadır;

Dürüstlük

• Özel Tekstil İnş.San.ve Tic.A. Ş’nin tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerleridir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder
Gizlilik
• Gizli ve özel bilgiler; Özel Tekstil İnş.San.ve Tic.A.Ş’ye ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek ticari sırları, mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri, üçüncü şahıslar ile yapılan gizlilik anlaşmaları çerçevesindeki bilgileri kapsar. Özel Tekstil çalışanları olarak; çalışanlarımızın ve müşterilerimizin özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirketimizin gizli bilgilerini korur, bu bilgileri sadece Özel Tekstil’ in amaçları için kullanırız.
Çıkar Çatışması
• Özel Tekstil çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevlerimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Özel Tekstil kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.
Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi
• İlgili yasa ve düzenlemelerle uyumlu, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli, adil bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılmasını hedeflemektedir. Özel Tekstil İnş.San.ve Tic.A.Ş işe alma, ücretlendirme, terfi, sosyal haklar, ödüllendirme vb diğer tüm uygulamaların adil olmasını öncelikli hedef olarak görmektedir. Çalışanlar arasında dil, din, mezhep, yaş, cinsiyet, fiziksel engel, siyasi düşünce, vb. nedenlerle ayrımcılık yapılmasını kabul etmez. Çalışanların özel hayatlarına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir. Çalışanların iş yerinde veya iş nedeni ile bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça şirket tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilemez
Hediye Kabul Etme ve Verme
• Özel Tekstil İnş.San.ve Tic. A.Ş. çalışanları kendi menfaatleri için tarafsızlıklarını, davranışlarını ve kararlarını etkileyebilecek ekonomik değeri olan ya da olmayan hediye, yardım, indirim, komisyon, isteyemez. Kendilerine gelen bu tarz teklifleri kesinlikle kabul edemez. Şirketi temsilen katılmış olunan seminer ve benzeri organizasyonlarda para dışında günün anısı olarak sembolik değeri olan ödül, tanıtım numunesi vb. hediyeler, sembolik değeri olduğuna dair şüphe yoksa kabul edilebilir. Şüphe edilen durumda üst yönetime danışılır. Komisyon veya rüşvet almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şekilde kabul edilemez. Şirket tarafından iş ilişkisinde bulunan 3.kişilere verilecek hediye ve promosyonların neler olacağı üst yönetim tarafından bildirilir. Yine yerel kültür değerlerinin, etik kurallarda belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, hediyeler sadece şirket adına veya üst yönetimin onayı ile kabul edilebilir. Her durumda hediye değişimi yerel kültüre uygun şekilde yapılmalıdır. Çalışanlar tedarikçilerden, danışmalardan, rakiplerden ya da müşterilerden borç almamalıdır. Kişi veya kuruluşların şirket üst yönetiminin haberi olmadan çalışanlarımızın seyahat ve etkinlik harcamalarını karşılamaları kabul edilemez.
Etik Kuralları veya Şirket politikalarını ve talimatlarını ihlal edenler gerekirse, işten çıkışlarının istenmesine kadar gidebilecek çeşitli disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan davranışları onaylayan ve bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.
Sosyal sorumluluk politikamızda belirttiğimiz çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, çevremize müşterilerimize, tedarikçilerimize, rakiplerimize, topluma, devlete, Özel Tekstil adına karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.